Referat fra Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Kanalvejens Grundejerforening 15.3 – 2017 på Restaurant Næsbyhoved Skov.

Velkomst ved formand Niels Bjørn

pkt. 1

  1. Dirigent Jakob Vestergaard
  2. Referent Mikkel Larris
  3. For sent indkaldt med ca 1 døgn, men det accepteres af de fremmødte.

pkt.2
Formandens beretning.
Der er afholdt 4 møder i løbet af året, de har været hyggelige og uformelle. På skift hjemme hos de enkelte medlemmer af bestyrelsen.
Der er arbejdet med Pramdragerstien.
Projekter der har været til debat, køb af græsslåmaskine og grus til petanque banen, borde og bænke.
Kommunen har sagt ja til at slå græsset på det grønne område.
Kvarteret har et godt ry.
Vi har haft et enkelt indbrud på slotsbakkevænget som blev afværget ved nabohjælp (vin og applaus til Andy Lyng og Frederik Karmdal).
Der er god økonomi i foreningen. Vi kan godt bruge input til hvad pengene skal bruges på. Gode forslag gives til bestyrelsen.
Sommerfesten sidst var en succes. Teltet var fuldt og der var loppemarked.
Beretningen blev godkendt.

pkt.3
Økonomi. Regnskabet blev fremlagt af Kasserer Nicolai Reedtz
Der er 38 betalende medlemmer. (+ evt enkelte der ikke har betalt endnu)
Udover kontingent er der gået penge ind for solgt brænde efter oprydning på det grønne område i foråret. Der er også kommet forsikringspenge for ødelagt telt. Og penge fra sponsorater fra lokale forretningsdrivende.
Der er bankskift til Nordfyns Bank. Banken giver også foreningen 500 kr for hver ny kunde fra kvarteret. Husk at give kasserer Nicolai Reedtz besked.
Regnskabet blev godkendt.

pkt.4
Kanalsti/pramdragersti. Niels Bjørn
Der har været møde med kommunen, denne gang embedsværket som synes om projektet og har taget det med til budgetmøde. Så nu kender politikerne til vores ideer. Det næste der skal ske er at der skal holdes møde med havnen som ejer skråningen ned mod kanalen. Der er brug for engagerede frivillige til benarbejde og møder.

pkt.5
Indkomne forslag.
Basia ønsker på vegne af Petanquespillerne at der bruges penge på nyt grus og vedligehold af petanquebanen. Gruppen har spillet på banen i snart 25 år.
Der kunne også bruges penge på en ny grill og en parasol.
Der er indhentet en fin pris på  2.500 kr. inkl. moms for 6m3  grus/stenmel, leveret på banen. Ved afstemning vedtages at vi vil gøre brug af tilbuddet og bevilge pengene fra grundejerforeningens side.

pkt.6
Det grønne område + forårsoprydning
6. maj kl.13, der vil også være hygge, bål og grillpølser.
Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmål om nye borde og bænke.

pkt.7
Sommerfest + loppemarked, Jannik Grodt
Jannik Grodt roste alle for en stor indsats og succes med loppemarkedet, og vil gerne være tovholder igen i år. Der var 2 stader med folk udefra så det var til at overskue. Det var fint med popcorn, candyfloss, slushice og øl.
Festen startede med kagebord og senere fuldt hus til spisning. Det er godt at det er uden tilmelding.
Det nye festudvalg er Patrick Fechtenburg, Morten Vestergaard, Rikke Dahl Larsen, Sanne Rasmussen og Nicolai Reedtz.
Der skal laves invitation og fastsættes en dato. Alle kan hjælpe med noget praktisk!
Det foreslås at der steges en pattegris og at man medbringer salat og tilbehør til en fælles buffet.

pkt.8
Kontingent
Det blev hævet til 150/75 sidste år og den ændring fastholdes.
Godkendt.

pkt.9
Valg til bestyrelsen
Niels Bjørn genopstiller ikke. Patrick Fechtenburg Jørgensen vælges i stedet.
Mikkel Larris genopstiller og vælges.

pkt.9
Suppleanter
Lene Mikkelsen og Charlotte Nyborg genopstiller og vælges.

pkt.10
Revisor og revisorsuppleant
Klaus Klitgaard Nielsen genopstiller som revisor og vælges
Søren Jeberg opstiller som revisorsuppleant og vælges

pkt.11
Eventuelt.

  1. Vi skal huske at tage en navnerunde ved begyndelsen af generalforsamlingen. Vi tager den nu tilsidst.
  2. Ros til Andy Lyng for initiativ til kajakroning og mandeaften.
  3. Opfordring til at tilmelde sig grundejerforeningens facebookside og gruppe.
  4. Nicolai vil starte et romlaug med romsmagning mm.
   Tilmelding til Nicolai Reedtz, Kanalvej 124. 20 45 60 90. Der vil blive delt invitation ud i postkasserne.

Der var 28 fremmødte

Referent
Mikkel Larris

Udgivet i Generalforsamling, referater | Skriv en kommentar

Sommerfest Den 3. september

Kom og
mød din nabo!
Når Kanalvejens Grundejerforening holder
sommerfest den 3. september

PROGRAM
09.30: teltet sættes op på det grønne område.
10.00-13.00: loppemarked – stil din egen bod op på Slotsbakkevænget.
12.00: løbetur – start fra Slotsbakkevænget.
14.00-17.00: kaffe
Tag din egen kage med, eller smag din nabos.
Snobrød + bål pandekager
17.00: grillen tændes på Det grønne område.
18.00-? spisning og hyggligt samvær

Medbring selv mad og drikkevarer.
Der vil være popcornmaskine og slushice til børnene, samt fadøl til de voksne.
Tilmelding ikke nødvendigt. Spørgsmål kan rettes på foreningens Facebook side.
Vi ses!
Mvh. Festudvalget

Sommerfest_kanalvej-2016sommerfest2016

Udgivet i begivenheder | Skriv en kommentar

Loppemarked

Husk nu, at vi holder gadeloppemarked i forbindelse med gadefesten den 3. september. Det er fra kl. 1000-1300 på Slotsbakkevænget. Man tager bare sine gamle ting på loftet og smider det i trillebøren eller på traileren. Triller det derned og så er der penge i kassen… ALT kan sælges. Så hvis konen har brokket sig lidt rigeligt på det sidste så smid et prisskilt på og se om der kommer nogle skillinger i kassen.
Støt meget gerne op om det så det bliver en god oplevelse.

Udgivet i begivenheder | Skriv en kommentar

Kommuneplan 2016-2028

Kommuneplan 2016-2028 blev endelig vedtaget af Odense Byråd den 22. juni 2016.
Se dokument om vores svar med bemærkninger: Svar til Kanalvejens Grundejerforening
Og den samlede hvidbog: Hvidbog_ Kommuneplan 2016-2028_endelig

Udgivet i nyheder, Odense Havn, trafik | Skriv en kommentar

Sommerfest!

Årets sommerfest er planlagt til at løbe af stabelen
Lørdag d. 3. september

Flere informationer følger!

Udgivet i begivenheder | Skriv en kommentar

Referat af generalforsamling 16. marts 2016

Referat af generalforsamling i Kanalvejens grundejerforening.

Mødet blev afholdt d. 16. marts kl. 19 på Restaurant Næsbyhoved skov.

25 deltog i mødet og repræsenterede 21 ud af 50 husstande, der har valgt at være medlem.

 • Valg af dirigent.
  Bestyrelsen forslog Jannik fra Kanalvej 92, der modtog valget.
 • Formandens beretning:
  Desværre måtte vi aflyse Skt. Hansfesten sidste år.
  Vi har brugt kræfter på at vedligeholde det grønne areal.
  Bestyrelsen har holdt møde m. Jane Jegin vedr. trafik i Åløkkekvarteret og på Gammelsø.
  Benyttede lejligheden til at introducere kommunen til vores ønske om en reetablering af den pramdragersti der tidligere har løbet langs kanalen. Det blev godt modtaget.Mange deltog i sidste års sommerfest. Ca. 30-40 børn og deres familier. Der blev leget på kryds og tværs af div. haver. En rigtig god fest, med mange nye gode tiltag som vi glæder os til at fortsætte.Bestyrelsen ser foreningen primært som en socialforening, der skal styrkebåndene mellem beborene i kvarteret.
  Vi kunne godt tænke os at ”Lege Søndage” blev genoplivet.

  Der er ikke rettidigt modtaget forslag til generalforsamlingen, men to sent ankommende forslag vil blive læst op under evt.

  Til sidst takkende formanden Morten fra Restaurant Næsbyhoved skov, fordi vi måtte bruge deres lokaler til mødet. Samt takkede Klaus Brix der har været kasser siden 2003, men som desværre har valgt at stoppe.

 • Foreningens regnskab: (kommer senere!)
 • Pramdragerstien (og havnens udvikling)
  Bestyrelsen har gennem det sidste år leget med ideen om man kunne få genetableret den sti der tidligere har løbet langs kanalen. Ikke mindst i forbindelse med indvielsen af Odins bro er det blevet mere og mere attraktivt at gå eller løbe havnen rundt og i den forbindelse ville det være flot hvis man kunne komme næsten ned til kanalen på mellem Søhusstien/Odins bro og inderhavnen.
  Mikkel har tidligere lavet nogle meget flotte tegninger af hvordan det kunne se ud (se vores facebook.com/gfkanalvej.dk/photos).
  Formanden supplerede med at fortælle om den kommende lokalplan for Odense havn, der giver plads til nye bolige bebyggelser langs Gammelsø.I samme forbindelse faldt snakken på bevoksningen langs kanalen. Odense havn vil ikke beskære buskene, men det må vi gerne selv – hvis vi fjerner det vi fælder.
 • Forslag til ændring af forenings navn. Da det er frivilligt om man vil være medlem af foreningen og vores primære aktivitet er sociale, forslår bestyrelsen at man ændre navn til et mere dækkende navn.
  Vi oplever at de lejer der bor i kvarteret ikke mener at en grundejerforening er relevant for dem og at de derfor ikke følere de er velkommen til vores sociale arrangementer.
  Det blev på mødet understreget at alle der bor i kvarteret er velkommen i foreningen.

  Ligeledes blev der stillet spørgsmål ved om navnet Kanalvejens grundejerforening afskrækkede beboere på Lumbyvej og Slotsbakkevænget. (På både Kanalvej og Slotsbakkevænget er hver anden husstand medlem).
  Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge grunden til nogle fra vælger foreningen. Og gerne lave en folder der fortæller om hvad vi sammen laver og tilbyder.Forslag til nyt navn:
  – Næsbyhoved Nes
  – Kanal kvarterets grundejerforening
  – Kanalvejs kvarteres grundejerforening

  Navnet grundejerforening kan være en fordel når vi henvender os til myndigheder eller medier.

  Formelt er det ikke fastlagt hvilket område foreningen dækker over. Dette er mest relevant i forhold til Lumbyvej.
  Forslag om at foreningen dækker Lumbyvej hen til svinget v. plejeboligerne, hvor post nr. skifter.

 • Indkommende forslag via facebook
  Vi har modtaget et forslag om at man etablerer et grønt areal og en legeplads v. Motorbådshavnen.
  For det første tilhører arealerne Odense havn og for det andet var der ingen af de tilstedeværende der synes det var en interessant ide.
 • Sommerfest
  Årets højdepunkt, som mange glæder sig til. Ikke mindst børnene.
  Dato uafklaret. Men meldes snarest ud.
  Jannik, Nicolaj, Patrick og Hélio har meldt sig til festudvalget.
 • Fastlæggelse af kontingent
  Som udgangspunkt lagde bestyrelsen op til at kontingentet blev fast holdt.
  Hvis kontingentet skulle hæves skulle det være med et formål.
  Forslag fra salen om at der investeres mere i områdets faciliteter. Fx bænke.
  Det blev besluttet at hæve kontingentet fra og med 2017 til 150 kr. pr. husstand pr. år og 75 kr. for pensionister. 
 • Valg til bestyrelsen
  Mikkel blev genvalgt
  Jannik blev valgt ind i bestyrelsen
  Patrick(104) og Charlotte(106) blev valgt som supplanter.
  Klaus blev genvalgt som revisor.
 • Evt.
  En beboer have skrevet til bestyrelsen vedr. en bekymring om at petanquebanen skulle blive nedlagt. Og et ønske om at der kom ny stenmel på banen.
  Bestyrelsen kender ikke noget til planer om at nedlægge banen. Og ville undersøge om det var muligt at skaffe stenmel til banen uden at skulle bruge for mange penge på det.I samme forbindelse bad formanden om at man ikke aflevere haveaffald/grene til Skt. Hans bål eller i skoven.  Det gør mere skade end gavn.

Flere deltagere på generalforsamlingen forslog at der arrangeres fælles loppemarked i kvarteret.
Det blev besluttet at det vil vi gøre i forbindelse med sommerfesten i år.

Der kom også et forslag om at vi gjorde det til en særlig oplevelse at løbe gennem kvarteret i forbindelse med HCA maraton.

Formanden takkede ordstyreren og de tilstedeværende for en rigtig god generalforsamling.

 

Ref. Frederik Karmdal Larsen

 

Udgivet i bestyrelse, Generalforsamling, nyheder, referater | Skriv en kommentar

Indkaldelse til Generalforsamling i Kanalvejens Grundejerforening

Generalforsamling i Kanalvejens Grundejerforening

Dato Onsdag 16/3 2016 kl. 19.00
Restaurant Næsbyhoved skov
Kanalvej 52

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Kanalsti/Pramdragersti
5. Ændring af foreningens navn
– Forslag: Kanalvejskvarterets Beboerforening.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Det grønne område, vedligeholdelse.
– Fastsættelse af dato for ”forårsrengøring”.
8. Sommerfest
– Festudvalg. Forslag til dato 20. august.
9. Fastsættelse af kontingent
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
– Mikkel Larris – Genopstiller
– Klaus Brix – Genopstiller ikke
11. Valg af 2 suppleanter
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Evt.

Kontingent på 100 kr per husstand(50kr for pensionist) kan
indbetales kontant eller på mobilepay tlf.nr. 22358596,
Angiv husnummer!

Udgivet i begivenheder, bestyrelse, Generalforsamling | En kommentar

Høringssvar til Odenses kommuneplan 2016-2028

Forslag til Kommuneplan 2016-2028

Sagsnr.: 2014/085012

Indsendt af: Niels Bjørn (5000)
Dato: 18.02.2016
Høringssvar

Kanalvejskvarterets grundejerforening ønsker at kommenterer følgende i forhold til byplan 2.0 for Odense Havn.
Bestyrelsen er meget positivt stemt overfor havneplanen og den udvikling havnen er igennem i disse år.
Adgangen til havnebassinerne er vigtig og dette ser der ud til at være taget fint højde for.
Vores fokus er derfor på den trafikale situation i området nuværende og i fremtiden.

Biler:
Vi håber generelt på en omlægning af trafikken fra Gammelsø til Næsbyvej som hovedvej for trafikken fra Nordfyn ind mod Odense.
Dette vil sikre den nye bebyggelse Søkvarteret en mere stille vej samt mere sikker skolevej for børnene i kanalvejskvarteret. Herved bevares også en rekreativ rute ud langs kanalen.
Der ønskes en sikring af sikker trafik afvikling på Gammelsø i forbindelse med bebyggelserne. Her tænkes især på krydset Gammelsø-Kanalvej, her bør en lysregulering planlægges.
Endvidere bør Gammelsø trafiksaneres så hastigheden på 50 km bedres sikres. I øjeblikket er hastigheden ofte væsentligt højere. Eventuelt kunne en ensretning af Gammelsø være en løsning

Cykler:
Der bør være fokus på et godt sammenhængende cykelsti til og fra Odense centrum via byens bro, og forbindelsen til langesøstien. Dette til glæde for cyklister til og fra kanalvej, roklub, Industrikvarteret ved HK bygningen og videre op mod Søhus og Stige.
Der bør planlægges sikret/eleveret cykelsti på Gammelsø, eller langs havnebassinet.

Gående:
Fodgængere skal også sikres bedre så man kan gå langs havnebassinet hele vejen rundt på havnen og en sikker overgang til Åløkke skoven og videre til Åløkke skole og institutioner som kvarterets børn er tilknyttet.
Man har en unik mulighed for at skabe en sti langs kanalen på kanalvej med kig ind på den nye bydel og vi ser gerne dette som en del af havneprojektet.

Kanalvejen er et unikt og særdeles bevaringsværdigt område i Odense. Ingen andre steder i Danmark har du en lignende natur i centrum af en by i udvikling.
Området støtter havnens udvikling som en naturlig del af Odenses udvikling til en større by.
Vi vil dog gerne bevare vores særegne historie og udseende. Med reetablering af pramdragerstien(se andet høringssvar) vil dette være med til at binde byen sammen med området nord for Odense på denne side af kanalen.
Dette vil sammen med adgang til byens bro skabe en mulighed for adgang til naturskønne områder tæt på centrum.

På vegne af Kanalvejens grundejerforening
Formand Niels Bjørn

Se også forslag til
Udgivet i Odense Havn, opslag | Skriv en kommentar

Sommerfest 2015

Sommerfest_kanalvej-2015 Sommerfest_kanalvej-2015

Udgivet i begivenheder, opslag | Skriv en kommentar

Til almen oplysning afholder Grundejerforeningen ikke skt. Hans på det grønne areal i år. Vi gemmer krudtet til sommerfesten d. 22. august! (Husk det nu!)

Udgivet den af Mikkel | Skriv en kommentar